Home

Bewonersvereniging De Hoek is er voor alle inwoners van wijk de Hoekpolder

 

De Hoek stelt zich het volgende als doel:

  • Belangenbehartiging van de inwoners, bij de gemeente Rijswijk en andere instanties.
  • Collectief realiseren van vervanging van, of onderhoud aan, zaken die bij het bezit van een huis in de wijk van belang kunnen zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld een collectief contract wat betreft onderhoud aan de CV installatie.
  • Kortingscoupon (10%) bij Woonmode, neem de coupon mee naar de winkel voor de korting.

    kortingsbon te besteden bij Woonmode

    kortingsbon te besteden bij Woonmode

  • Uitgave van een wijkblad en sinds mei 2012 het verzorgen van de website van onze vereniging.
  • Organisatie van creatieve, sportieve en sociale activiteiten voor en door de inwoners van de wijk.

Minimaal eens in de twee maanden vergadert het bestuur waarin leefbaarheid en veiligheid samen met de te plannen activiteiten vaste agendapunten zijn. In de naburigheid van onze wijk is veel natuur middels een park en een calamiteitenpolder. Eventuele ontwikkelingen hierin, evenals in de ons omringende gebieden, houden wij  in het oog.

De wijk valt grofweg binnen het witte kader op onderstaande foto. (bron google earth)

Als bewonersvereniging zijn wij afhankelijk van de inbreng van onze leden. De vereniging kan niet functioneren zonder de inbreng van haar leden. Wij willen graag weten wat er speelt binnen onze wijk en waar wij een rol in kunnen spelen. We verwachten dat deze website ons daarbij van dienst zal zijn.

Lidmaatschap van de vereniging

Voor slechts € 9 euro  per adres per jaar kunt u ook lid worden.
En dat is belangrijk omdat u dan op de hoogte blijft van de activiteiten in de buurt en mee kunt profiteren van de collectieve aanbiedingen.
Maar ook geïnteresseerden buiten de buurt kunnen lid worden. Ook zij krijgen het wijkblad bezorgd of toegestuurd en kunnen meedoen aan de activiteiten.
Als de activiteit het toelaat kunnen ook niet-leden meedoen. Wel geldt bij eventuele kosten dan geen ledenkorting.
Belangenbehartiging is voor leden die niet in de wijk wonen niet van toepassing. Zij hebben dan ook geen stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De vereniging kan en wil geen stelling nemen bij problematiek tussen individuele bewoners van onze wijk. Hiervoor verwijzen wij u door naar de gemeentelijke instanties.

Heeft u nieuwe buren, meld het ons. Uw buren ontvangen dan een welkomspakket met informatie over de vereniging en de buurt.

 

Deel dit bericht: