Arjan

Uitnodiging ALV 2020 op woensdag 28 oktober

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene leden vergadering op woensdag 28 oktober 2020 welke om 20:00 aanvangt.

Deze verlate ALV moeten wij online laten plaatsvinden vanwege de voortdurende beperkingen welke er zijn voor het samenkomen van groepen.

Dit jaar zullen wij de ALV dan ook online houden i.p.v. een samenkomst in de W.B.S.

Wij hopen u online te mogen verwelkomen op woensdag 28 oktober.

Omdat deze vergadering digitaal is hoeft u niet van te voren te laten weten of u aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Deel dit bericht:

Uitnodiging ALV en presentatie “operatie steenbreek” op dinsdag 16 april

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene leden vergadering op dinsdag 16 april 2019 welke om 20:00 aanvangt. Na de ALV zal mevrouw Wendy Bakker een presentatie verzorgen over operatie steenbreek. Operatie Steenbreek staat voor ‘Tegel eruit, Plant erin!’. Minder steen in onze tuinen, gevels en daken. Dit helpt tegen wateroverlast, tegen hittestress en is ook nog eens goed voor insecten, vogels en dieren in de stad. En het draagt bij aan onze gezondheid.Operatie Steenbreek werkt hiervoor samen met de gemeente Rijswijk, het Platform Groen in Rijswijk, de Groene Karavaan, het Wellantcollege, het Hoogheemraadschap van Delfland en met groenspecialisten.

De locatie is zoals vanouds in de wethouder brederode school.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op dinsdag 16 april.

Laat even per mail of het strookje van de circulaire weten of u hierbij aanwezig bent.

Deel dit bericht:

Nieuw LOGO voor de bewonersvereniging

Beste hoekpolder bewoners,

Wij zijn trots op ons nieuwe logo. Het huidige logo is er al weer ruim acht jaar en het huidige logo is alvast een aanzet naar de nieuwe stijl van onze bewonersvereniging. Ook de website zal binenkort volgen.

Hieronder ziet u  het oude en nieuwe logo!

 

Deel dit bericht:

Burendag 2018

Op zaterdag 22 september organiseren wij weer de burendag.

De lokatie en tijd volgen z.s.m.

Noteer de datum alvast in uw agenda

 

Met vriendelijke groet,

de activiteitencomissie

Deel dit bericht:

Voorjaarsschoonmaak Hoekpolder 19 en 20 juni 2018

In het kader van de voorjaarsschoonmaak komt iedere wijk aan de beurt. Iedere week zal het team 2 tot 3 dagen in een wijk in actie komen. Zij nodigen u uit om hen bij deze grote voorjaarsschoonmaak te helpen uw wijk schoon te maken. U kan helpen door bijvoorbeeld uw auto aan de kant te zetten of zwerfafval van de stoep op de straat te vegen zodra de veegwagen eraan komt. Ook kunt u materiaal, zoals knijpers en vuilniszakken, lenen bij de schoonaanhanger die we op een centrale plek in de wijk plaatsen, zodat u van daaruit met het team van straatreiniging mee de wijk door kan. Voor het beheer van deze schoonaanhanger zoeken we per wijk nog een beheerder die de materialen wil uitlenen aan de vrijwillige schoonmakers. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de gemeente, via nummer 14070 of stadhuis@rijswijk.nl

Deel dit bericht:

ALV op woensdag 25 april 2018

De datum van de Algemene Leden Vergadering is bekend en wordt gehouden op woensdag 25 april 2018. De vergadering begint om 20:00 en de lokatie is de WBS school.

Noteer deze datum alvast als u van plan bent de vergadering bij te wonen.

Ook als u ideeën of suggesties heeft voor activiteiten of leefbaarheid dan horen wij dit graag per mail of op de ledenvergadering.

 

U bent van harte welkom namens het bestuur.

 

Deel dit bericht:

Werkzaamheden milieustraat vanaf 9 april

Van maandag 9 tot en met vrijdag 20 april is de milieustraat aan de Laan van ‘s-Gravenmade in Den Haag gesloten wegens werkzaamheden om de doorstroming te verbeteren. In deze periode bent u van harte welkom op één van de andere milieustraten van Avalex.

 

Deel dit bericht:

Motortoertocht op zondag 8 april

Op zondag 8 april wordt er weer een mooie motortocht gereden!
Aanvang is om 9:30 en we zullen rond 16:00 afsluiten met een drankje.
Lunch buffet en overtocht veerpontjes zijn bij de prijs inbegrepen.

Kosten zijn 15 euro p.p. en dient vooraf contant voldaan te worden.
Aanmelden kan tot 6 april via mail:   bewonersverenigingdehoek@hotmail.com
Deelname uitsluitend voor bewoners van de hoekpolder te Rijswijk.

Deel dit bericht:

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Wilhelminapark 19 februari

Beste hoekpolder bewoner(s),

Via deze brief nodig ik u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Wilhelminapark.
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 19 februari om 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur), locatie Stadhuis, Sionzaal (1e etage), Bogaardplein 15 in Rijswijk.

Deze bijeenkomst is bedoeld om u te informeren over de concrete plannen. Dit zijn o.a. de nieuw te realiseren horecavestiging aan de zwemplas, het verfraaien van de natuurtuin, het aanpakken van de overlast van de ganzen, het beheer en onderhoud van het park, aan te leggen speelvoorzieningen et cetera. Tijdens de bijeenkomst heeft u volop gelegenheid hierop te reageren.
Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om u te informeren en uw eventuele vragen te beantwoorden.

Het programma ziet er als volgt uit:

19:15 uur Inloop en ontvangst
19:45 uur Welkom door wethouder Marloes Borsboom
19:50 uur Korte inleiding over de uitvoering van het landschapsplan, door Hans Olsthoorn
projectleider Wilhelminapark
20.15 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen
20.30 uur Einde plenaire deel, start informatiemarkt per thema (bij de panelen)
21.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden
Om organisatorische redenen willen wij graag weten hoeveel mensen wij die avond kunnen verwachten. U kunt zich vóór 16 februari aanmelden via rijswijk.nl/wilhelminapark/aanmelden
o.v.v. uw naam en met hoeveel personen u komt.

Deel dit bericht:

Maak van je tuin een diervriendelijke tuin

Ontmoet mensen met een hart voor groen en meer biodiversiteit in de stad in het 6e Rijswijkse Groencafé op 27 januari 2018 van 10.30 uur tot 12.00 uur. Vanaf 10.00 uur staat koffie en thee klaar.  Locatie: tennispaviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110, 2283 TM Rijswijk

Hoe krijg je meer leven in de tuin?

Erik Kuiper en Victor Pieterson van Buitensfeer Tuinen geven een antwoord op deze vraag tijdens het Rijswijkse Groencafé. Zij vertellen welke praktische maatregelen je in de tuin kunt nemen om van je tuin een dierentuin te maken. Dan fladdert straks een vlinder boven de bloemenborder, zingt een vogel in de boom, scharrelt een egel door de struiken en schiet een salamander weg tussen de stenen. De tuin krijgt hiermee een extra beleving, en het is ook goed voor de biodiversiteit in de stad.

 

We beginnen de bijeenkomst met een inleiding van Geert van Poelgeest, projectleider van de vereniging voor veldbiologie KNNV. Hij legt o.a. uit hoe het gesteld is met de soortenrijkdom in Rijswijk en omstreken.

Het wordt een inspirerende en vooral levendige morgen. Voor aanmelding en informatie: platform Groen in Rijswijk, jannie.marck@xs4all.nl. Prettig als je van te voren laat weten of je komt, maar spontaan langskomen mag ook.

Het Groencafé is een initiatief van het platform Groen in Rijswijk en de gemeente Rijswijk.

Deel dit bericht: