Björn Lugthart wijkwethouder voor Hoekpolder

Björn Lugthart

Björn Lugthart

Elke wijk in Rijswijk heeft sinds kort een eigen wijkwethouder. De wijkwethouders zijn namens het college van B&W het aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk en zijn daarmee ‘de oren en de ogen” in de wijk. De wijkwethouders gaan op deze manier direct contact leggen met de bewoners. Ze willen beter zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar zijn voor de bewoners. Het doel is om de kloof tussen de inwoners en het lokale bestuur te dichten.

Wat kunt u verwachten van de wijkwethouder in uw wijk?

De bestuurders hebben naast hun reguliere taken als vakwethouder binnen het college van B&W, vanaf nu dus ook een taak als wijkwethouder. Dat is omdat elke wijk in Rijswijk om specifieke aandacht vraagt. De wijkwethouders gaan de komende periode in hun eigen wijk met de bewoners kijken welke wensen en behoeften er zijn voor de wijk. Afhankelijk daarvan kan de wijkwethouder bijvoorbeeld eens per maand een spreekuur in de wijk houden, een fietstocht door de wijk houden om zoveel mogelijk specifieke kenmerken van de wijk te leren kennen, de wijkwethouder kan uitleg geven over ontwikkelingen op een specifiek onderwerp of thema. Daarnaast kan de wijkwethouder naar de vergaderingen komen van de bewoners organisaties of komt hij naar bijeenkomsten en evenementen in de wijk.

U kunt de wijkwethouder vragen stellen of u kunt ideeën voor de wijk kwijt. U kunt ook zaken met de wijkwethouder bespreken waar extra inspanning of aandacht van het college van B&W voor wordt gevraagd. Vervolgens is het aan de wijkwethouder om tijdens de B&W vergaderingen te kijken of de signalen en belangen van de wijk goed terug te vinden zijn in het beleid.

Spreekuur

Vanaf eind mei houden de wethouders ook een maandelijks spreekuur in het stadhuis. Inwoners kunnen zich daar voor aanmelden of een afspraak maken. Daarover volgt later meer.

Deel dit bericht: