verkeer

van Rijnweg weer open voor verkeer

De Van Rijnweg tussen Hoekpolder en RijswijkBuiten is weer geopend voor auto- en fietsverkeer. Sinds begin maart was het laatste deel van de weg, tussen de A4 en de laatste nieuwe verkeersdrempel ter hoogte van het fietspad naar de Zwethzone, afgesloten in verband met de aanleg van een fietsstraat. Net als andere delen van de Van Rijnweg hebben fietsers hier voorrang en zijn auto’s te gast. Dit is veiliger voor fietsers. De werkzaamheden waarvoor het noodzakelijk was dat dit deel Van Rijnweg werd afgesloten zijn inmiddels, één week eerder dan verwacht, afgerond. Dit betekent dat de Van Rijnweg weer open is voor verkeer. In de week van 19 april 2021 wordt het trottoir en een aantal laatste kleine werkzaamheden afgemaakt. Hier heeft het verkeer geen last van.

Deel dit bericht:

Helihaven Ypenburg

gavi_kavelEnkele jaren geleden zijn plannen voor een commerciële helihaven in Ypenburg na een storm van protest niet doorgegaan. De provincie wil nu alsnog een commerciële helihaven met 800 vliegbewegingen per jaar toestaan. De helihaven is gepland in een ‘oksel’ van het Prins Clausplein, aan de Nootdorpse kant, op 750 meter afstand van woonstraten. Het bestemmingsplan staat een helihaven niet toe, maar de Provincie lijkt een uitzondering te willen maken voor tenminste vijf jaar.

Als u deze zienswijze tegen een helihaven deelt kunt u deze invullen en opsturen.

Gebruiksaanwijzing zienswijze
Inhoudelijk kunt u de zienswijze aanpassen zoals als u wilt.

1. Vul uw naam, gegevens en de juiste datum in bovenaan de eerste pagina.
2. Lees de zienswijze door.
3. Schrijf uw zorgen en redenen die u kunt bedenken tegen een helihaven erbij.
4. Vul uw naam onderaan de brief in en onderteken.
5. Verstuur de brief zo snel mogelijk (uiterlijk: 31 december 2014)

Heliniet

De van oorsprong Ypenburgse vereniging ‘Heliniet’ is weer nieuw leven ingeblazen. Op hun website is meer informatie te vinden: www.heliniet.nl.

20141214_zienswijze_helihaven

Deel dit bericht:

Verkeerslichten Prinses Beatrixlaan functioneren zoals verwacht

verkeerslichtenDe tussentijdse evaluatie van gemeente en verkeersbureau RoyalHaskoningDHV wijst uit dat de eind november vervangen verkeerslichten op de Prinses Beatrixlaan en de Sir W. Churchilllaan prima functioneren.

De groene golf op de Prinses Beatrixlaan werkt goed en zorgt voor een betere verkeersafwikkeling. Over de vernieuwde uitrit van de Qpark-garage zijn bezoekers van het winkelcentrum In de Bogaard positief.  Het wegvak tussen het kruispunt Wethouder Brederodelaan en de Sir W. Churchilllaan loopt niet meer volledig vol. Hierdoor ontstaan er geen blokkades meer op het kruispunt Prinses Beatrixlaan met de Sir W. Churchilllaan. De door sommige buurtbewoners verwachtte verkeerschaos op het kruispunt Prinses Beatrixlaan/Admiraal Helfrichsingel/Wethouder Brederodelaan bleef uit.

De gemeente is tevreden met de huidige situatie op de Prinses Beatrixlaan. De regeling is geoptimaliseerd op basis van tellingen, verkeerswaarnemingen en uitgebreide simulaties door het bureau RoyalHaskoningDHV. Daarnaast hebben de regelingen proefgedraaid op locatie en is een verdere verfijning aangebracht. Gedurende de laatste twee weken werd de verkeerssituatie op de Prinses Beatrixlaan continue in de gaten gehouden. De gemeente blijft de Prinses Beatrixlaan actief monitoren.

Verkeersregeling aangepast

Eind november heeft de gemeente de verkeerslichten vervangen op een drietal kruispunten op de Prinses Beatrixlaan. Op het kruispunt met de Admiraal Helfrichsingel en de Wethouder Brederodelaan werd ook de verkeersregeling aangepast. Voor deze opzet is gekozen om de verkeersafwikkeling op het kruispunt Prinses Beatrixlaan / Sir W. Churchilllaan efficiënter te laten verlopen. Voorheen gebeurde het regelmatig dat auto’s op de Prinses Beatrixlaan, komende uit Den Haag midden op de kruising met de Sir W. Churchilllaan in de file kwamen te staan. Hierdoor werd deze kruising regelmatig geblokkeerd. In de nieuwe situatie die nu twee weken van kracht is, is dit probleem niet meer geconstateerd.

Deel dit bericht: