Keuze speeltoestellen in Hoekpolderpark bekend

De definitieve keuze voor de speeltoestellen is samengesteld uit plan A met de loopbrug van plan B.
In september wordt er gestart met de werkzaamheden en zal o.a. de steiger, speeltoestellen en het
asfaltpad naar de steiger worden verwijderd. Daarnaast zal een deel van de struiken op het eiland
worden verwijderd om hier meer zicht op te krijgen. Overige werkzaamheden bestaan uit zand als
valondergrond aanbrengen en op enkele plekken de beschoeiing opknappen.

De nieuwe speeltoestellen worden geplaatst in week 41 of 42 ( 8 t/m 19 oktober) Onvoorziene
omstandigheden daar gelaten. Tijdens de werkzaamheden zal de gemeente al het mogelijke doen om de
hinder te beperken. Enige overlast is helaas niet te vermijden.

 

Hieronder het definitieve plan

plan Hoekpolderpark definitief

 

Deel dit bericht: