Maart 2012 Rijswijk-Zuid (buiten)

Beste buurtbewoners de nieuwe naam voor het gebied wat wij kennen als Sion-’t Haantje is Rijswijk Buiten. Voortaan zal het gebied ook in ons wijkblad als zodanig worden benoemd. Op 11 februari j.l. werd deze naam tijdens de goed bezochte opendag bekend gemaakt. Er was een maquette aanwezig en er werd informatie gegeven over o.a. Zelf Bouwen, de eerste 250 woningen die door Dura Vermeer ontwikkeld worden en diverse informatiestands met als thema duurzaamheid. Het thema duurzaam wordt voor deze nieuw te bouwen wijk belangrijk om de woningen zo energie neutraal mogelijk op te leveren.

Als vervolg op de open dag is er met ruim dertig belangstellenden op de informatieavond van 8 maart 2012 gesproken over de mogelijkheden om samen met anderen, als bouwgroep, een eigen woning en het eigen buurtje te ontwerpen en te bouwen.

De gemeente verzorgde een toelichting over de opzet van de wijk en liet zien hoe het voor Samen Bouwen bestemde buurtje, met ongeveer 40 woningen, er uit zou kunnen zien. Uitgelegd werd hoe spelregels zoals de gezamenlijke aanleg van een binnenweg en parkeerterreinen maar bijvoorbeeld ook de maximale bouwhoogte van12 meter en een nadruk op schuine daken van invloed zullen zijn de buurtopzet en de woningen. Ook is uitgelegd hoe daarbinnen naar eigen wens verschillende woningtypen en woninggroottes gerealiseerd kunnen worden.

Daarna is besproken wat het betekent om als lid van een bouwgroep je eigen woning en buurtje te bouwen. Wat doe je allemaal samen, wat doe je zelf en wat doet de gemeente.

Ook de omvang van de kavel en de prijs per m2 werd genoemd. Daarbij werden de uiteindelijke stichtingskosten van een tweetal voorbeeldwoningen toegelicht.

Deel dit bericht: