Hoekpolderpark

Vervangen van bruggen in de Hoekpolder

In december worden een zestal houten voetgangersbruggen vervangen door nieuwe composieten bruggen. Ook worden een aantal parkpaden opgeknapt en voorzien van nieuw asfalt. Tijdens de werkzaamheden zijn de wandelpaden en de bruggen afgesloten voor fietsers en wandelaars.

Bruggen van hout, staal of beton zijn we gewend. Maar bruggen van kunststof oftewel composiet, zijn nog vrij nieuw. Composiet bruggen hebben een lange levensduur, zijn licht in gewicht en vrijwel onderhoudsvrij. De werkzaamheden aan de zes bruggen staan gepland in de periode van maandag 2 december tot en met vrijdag 13 december. Tijdens de werkzaamheden is de betreffende brug afgesloten. Met borden wordt een alternatieve route aangegeven.

Locaties

Het gaat om een drietal bruggen op de volgende locaties in de hoekpolder:

  • Het bruggetje tussen de Hoekpolderweg en de Van Hellenberg Hubarsingel;
  • Het bruggetje in het Hoekpolderpark nabij de Cornelia Schellingerlaan;
  • Het bruggetje in het Hoekpolderpark nabij de Wiepkje Barendrechtlaan;

 

Deel dit bericht:

Baggerwerkzaamheden Hoekpolder

De firma Van Ooijen begint in de week van maandag 29 oktober 2012 (wk44), in opdracht van de gemeente, met het uitbaggeren van diverse sloten en vaarten. Het bedrijf maakt ook duikers (verbindingsbuizen tussen watergangen, red.) schoon. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer, tot eind november 2012.

De baggerwerkzaamheden concentreren zich voornamelijk in het groen gebied ” Stadslandschap Hoekpolder” en in de omgeving bij de “Van der Kooijweg”.

Een schuifboot verwijdert het baggerslib uit de sloot en brengt dit naar speciale laadplaatsen. Daar vandaan voeren we een deel van het baggerslib af. Slib die niet hoeft te worden afgevoerd, wordt op de kant van de sloot gezet. Tijdens het baggeren en bij het baggertransport kan de weg vuil worden. De aannemer maakt de weg daarna zo snel mogelijk schoon.

Deel dit bericht:

Officiële opening op 3 november van nieuwe speeltoestellen in Hoekpolderpark

Een van de speeltoestellen

De nieuwe speeltoestellen zijn geplaatst in week 41 op de loopbrug na.
Deze wordt zodra alle onderdelen aanwezig zijn geplaatst.

De feestelijke opening vindt plaats om 13:00 en aansluitend zal er een wedstrijdparcours worden afgelegd door de jeugd om de toestellen feestelijk in gebruik te nemen. Mocht het door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, zal de opening opnieuw worden gepland. Wanneer er een nieuwe datum bekend is wordt dit door ons bekend gemaakt.

Binnenkort kunt u meerdere foto’s bekijken in een nieuw album in het foto archief.

Deel dit bericht:

Keuze speeltoestellen in Hoekpolderpark bekend

De definitieve keuze voor de speeltoestellen is samengesteld uit plan A met de loopbrug van plan B.
In september wordt er gestart met de werkzaamheden en zal o.a. de steiger, speeltoestellen en het
asfaltpad naar de steiger worden verwijderd. Daarnaast zal een deel van de struiken op het eiland
worden verwijderd om hier meer zicht op te krijgen. Overige werkzaamheden bestaan uit zand als
valondergrond aanbrengen en op enkele plekken de beschoeiing opknappen.

De nieuwe speeltoestellen worden geplaatst in week 41 of 42 ( 8 t/m 19 oktober) Onvoorziene
omstandigheden daar gelaten. Tijdens de werkzaamheden zal de gemeente al het mogelijke doen om de
hinder te beperken. Enige overlast is helaas niet te vermijden.

 

Hieronder het definitieve plan

plan Hoekpolderpark definitief

 

Deel dit bericht: