Verkeerslichten Prinses Beatrixlaan functioneren zoals verwacht

verkeerslichtenDe tussentijdse evaluatie van gemeente en verkeersbureau RoyalHaskoningDHV wijst uit dat de eind november vervangen verkeerslichten op de Prinses Beatrixlaan en de Sir W. Churchilllaan prima functioneren.

De groene golf op de Prinses Beatrixlaan werkt goed en zorgt voor een betere verkeersafwikkeling. Over de vernieuwde uitrit van de Qpark-garage zijn bezoekers van het winkelcentrum In de Bogaard positief.  Het wegvak tussen het kruispunt Wethouder Brederodelaan en de Sir W. Churchilllaan loopt niet meer volledig vol. Hierdoor ontstaan er geen blokkades meer op het kruispunt Prinses Beatrixlaan met de Sir W. Churchilllaan. De door sommige buurtbewoners verwachtte verkeerschaos op het kruispunt Prinses Beatrixlaan/Admiraal Helfrichsingel/Wethouder Brederodelaan bleef uit.

De gemeente is tevreden met de huidige situatie op de Prinses Beatrixlaan. De regeling is geoptimaliseerd op basis van tellingen, verkeerswaarnemingen en uitgebreide simulaties door het bureau RoyalHaskoningDHV. Daarnaast hebben de regelingen proefgedraaid op locatie en is een verdere verfijning aangebracht. Gedurende de laatste twee weken werd de verkeerssituatie op de Prinses Beatrixlaan continue in de gaten gehouden. De gemeente blijft de Prinses Beatrixlaan actief monitoren.

Verkeersregeling aangepast

Eind november heeft de gemeente de verkeerslichten vervangen op een drietal kruispunten op de Prinses Beatrixlaan. Op het kruispunt met de Admiraal Helfrichsingel en de Wethouder Brederodelaan werd ook de verkeersregeling aangepast. Voor deze opzet is gekozen om de verkeersafwikkeling op het kruispunt Prinses Beatrixlaan / Sir W. Churchilllaan efficiënter te laten verlopen. Voorheen gebeurde het regelmatig dat auto’s op de Prinses Beatrixlaan, komende uit Den Haag midden op de kruising met de Sir W. Churchilllaan in de file kwamen te staan. Hierdoor werd deze kruising regelmatig geblokkeerd. In de nieuwe situatie die nu twee weken van kracht is, is dit probleem niet meer geconstateerd.

Deel dit bericht: