AED APP GROEP

Onze vereniging heeft een eigen AED in de wijk met opgeleide AED bedienaars. Dit zijn zowel vrijwilligers als wel professionals. U vindt de AED op onderstaand adres:

Als er een oproep komt krijgen de bedienaars een oproep in de app en krijgen instructies om ofwel de AED te halen of rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan.