Over bewonersvereniging de hoek

DE HOEK STELT ZICH HET VOLGENDE ALS DOEL

  • Belangenbehartiging van de inwoners, bij de gemeente Rijswijk en andere instanties.
  • Collectief realiseren van vervanging van, of onderhoud aan, zaken die bij het bezit van een huis in de wijk van belang kunnen zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld een collectief contract wat betreft onderhoud aan de CV installatie.
  • Uitgave van een digitale nieuwsbrief en sinds mei 2012 verzorgen van de website.
  • Organisatie van creatieve, sportieve en sociale activiteiten voor en door de inwoners van de wijk.

Minimaal eens in de twee maanden vergadert het bestuur waarin leefbaarheid en veiligheid samen met de te plannen en gehouden activiteiten vaste agendapunten zijn. In de naburigheid van onze wijk is veel natuur middels een park en een calamiteitenpolder. Eventuele ontwikkelingen hierin, evenals in de ons omringende gebieden, houden wij in het oog.

De bewonersvereniging ontvangt voor elke bewoner in de wijk een subsidiebijdrage van de Gemeente Rijswijk. De bijdrage is € 1,21 voor samenleveringsopbouw en € 1,21 voor sociaal cultureel werk per bewoner in de Hoekpolder. 
Daarnaast kun je lid worden van de bewonersvereniging voor maar € 9,- per jaar en vragen wij nog aparte subsidies en fondsen aan als dit nodig en/of beschikbaar is.

De wijk valt grofweg binnen het kader op de foto
bron: Google Maps